Financieel Woordenboek

Hieronder vind u een overzicht met uitleg van de meest gebruikte financiele termen:

 • Afbetaling
  De koop wordt in gespreide betalingen over een langere periode terugbetaald. Over het bedrag van de koop wordt een rente berekend, waardoor het afbetaalde bedrag altijd iets hoger zal uitvallen.
 • Aflossing
  Bij het terugbetalen van een lening betaalt u ťťn bedrag, dat eigenlijk bestaat uit twee delen: rente en aflossing. Met de aflossing betaalt u de lening zelf terug. De rente is een vergoeding voor het lenen.
 • Modaal inkomen
  Een 'geprikt' inkomensniveau. Modaal = modus en modus betekent in de statistiek voorkomen. Modaal inkomen betekent letterlijk het meest voorkomende inkomen. Voor 2013 ligt het modaal inkomen op Ä 33,500 euro.
 • AFM (Autoriteit FinanciŽle Markten)
  Deze overheidsinstantie zorgt voor het toezicht op de markt voor financiŽle dienstverlening.
 • BKR (Bureau Krediet Registratie)
 • Het BKR te Tiel houdt van elke Nederlander, die een lening heeft afgesloten (in welke vorm dan ook) bij in een elektronisch dossier. Dit geeft een volledig beeld van het leen- en aflosgedrag en de aflossingscapaciteit van de potentiŽle kredietnemer. Het BKR is er in eerste instantie om te voorkomen dat iemand financieel gesproken teveel hooi op zijn vork neemt.
 • Betalingsregeling
  Wie een achterstand oploopt bij het terugbetalen van een lening, kan in overleg met de kredietverstrekker een betalingsregeling treffen. Op deze manier wordt de lening wel terugbetaald, maar bijvoorbeeld in een andere looptijd.
 • Boeterente
  Wie niet aan de betalingsverplichtingen kan voldoen en een achterstand oploopt met de aflossing, betaalt over het achterstallige bedrag een extra rentebedrag. Dit wordt ook wel boeterente genoemd. Niet alle kredietverstrekkers berekenen boeterente.
 • Effectief Rentepercentage
  Het effectieve kredietvergoedingspercentage op jaarbasis is een prijsaanduiding voor de lening. Hierin komen alle kosten van de lening tot uitdrukking.
 • FinanciŽle bijsluiter
  Bedrijven die een financiŽle dienst verkopen, zoals een lening, moeten hun klanten correct voorlichten. Zo moeten zij voor ieder product een financiŽle bijsluiter opstellen, waar alle kleine lettertjes in staan vermeld. De bijsluiter is beschikbaar voor alle consumenten.
  Intermediair Ė Een intermediair is een tussenpersoon die leningen of hypotheken van verschillende aanbieders verkoopt.
 • Kredietnemer
  Persoon (consument) die de lening afsluit.
 • Kredietvergoeding
  Een ander woord voor rente.
 • Kredietverlener
  FinanciŽle instelling die het krediet verstrekt.
 • Kredietverzekering
  Wanneer u geld leent heeft u er een nieuwe financiŽle verplichting bij. Soms kunt in een situatie raken (bijvoorbeeld werkloosheid of arbeidsongeschiktheid), dat afbetaling niet meer of maar gedeeltelijk mogelijk is. U kunt deze risicoís verkleinen door een verzekering af te sluiten. De verzekeraar neemt dan tijdelijk uw verplichtingen over.
 • Looptijd
  De looptijd is de periode waarin u de lening terugbetaalt door middel van rente en aflossing. Bij sommige kredietvormen, zoals een persoonlijke lening is de looptijd vast, maar bijvoorbeeld bij een doorlopend krediet is de looptijd variabel.
 • NIBUD (Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting)
  Het NIBUD geeft neutrale voorlichting over hoe mensen om moeten gaan met hun budget en wat ze kunnen doen als dat niet goed lukt.

 • Offerte
  De offerte geeft o.a. aan wat de kosten van de lening zijn. Het aanvragen van een offerte schept geen verplichtingen.
 • Prospectus
  Ander woord voor financiŽle bijsluiter.
 • Rente
  De rente is de vergoeding die de lener betaalt voor de lening.
 • Rood staan
  Officieel "rekening-courantkrediet". Een kredietvorm waarbij banken hun klanten in staat stelt om tot een negatief saldo geld op te nemen op de betaalrekening. Uiteraard zitten hier ook kosten aan verbonden. De door de banken gevraagde rentes zijn erg hoog. Probeer dus altijd zo snel mogelijk weer een positief saldo op de rekening te krijgen.
 • Uitstaand saldo
  Bedrag dat met nog terug moet betalen aan de kredietgever, exclusief rente.
 • WCK (Wet op het consumentenkrediet)
  Deze wet geeft aan welke rechten en plichten er zijn op het gebied van leningen voor particulieren.