Persoonlijke Lening

Wanneer u een eenmalige grote aankoop wilt doen is het afsluiten van een persoonlijke lening zeer geschikt. Als u bijvoorbeeld een aanbouw aan uw huis wilt maken, een nieuwe auto, boot of caravan wilt kopen of iets anders waar u ineens een grote som geld voor nodig hebt. De lening voor particulieren, die ook wel eens PL wordt genoemd, is in Nederland erg populair. De persoonlijke lening werd voor het eerst afgesloten rond halverwege de vorige eeuw en tot op de dag van vandaag worden er alleen maar meer leningen afgesloten.

Wanneer u over een grote som geld wilt beschikken voor een dergelijke aankoop is een aflopend krediet (persoonlijke lening) dus ideaal. Tevens kunt u bij een lening tot 40.000 euro bijna altijd zonder boete vroegtijdig aflossen op uw leenschuld bij uw kredietverstrekker. Dit zal tevens in de financiele bijsluiter staan en is volgens de Wet op het Consumentenkrediet vastgelegd. Gaat u meer dan 40.000 euro lenen dan heeft u kans dat er een boete is opgenomen in de kredietovereenkomst. Deze "boete" houdt verband met de rente die de geldschieter in zo'n geval misloopt.

Een persoonlijke lening heeft altijd een vaste looptijd, van 6 tot 72 maanden, en een vast afgesproken rentepercentage. Meerdere factoren zijn bepalend op de rente van uw persoonlijke krediet. Ten eerste de marktrente. De geldverstrekker moet over de inkoopprijs de marktrente betalen. Bij een lagere marktrente betaalt u dus minder voor uw persoonlijke lening. Een groot voordeel voor de kredietnemer bij het afsluiten van een persoonlijke lening is dus, dat deze precies weet waar hij/zij aan toe is. U betaald maandelijks een vast bedrag aan aflossing plus een stukje rente. De duur van de PL heeft invloed op het te af te lossen bedrag per maand. Wanneer u een lening met lange looptijd heeft afgesloten zal u minder per maand betalen dan bij een korte looptijd. Probeer bij het afsluiten van en lening er altijd zeker van te zijn dat de looptijd van uw persoonlijke lening korter is dan de (economische) levensduur van uw aankoop.

De persoonlijke lening is een vorm van een aflopend krediet. Bij deze vorm van lenen leen je een van tevoren vastgesteld bedrag dat je binnen een bepaalde looptijd weer moet aflossen. Anders dan bij een doorlopend krediet staat het rentepercentage voor de gehele looptijd vast. Je betaald gedurende de looptijd van de lening vast bedragen per maand terug. Bij een persoonlijke lening kun je het afgeloste bedrag niet nog eens opnemen. Het is dus een stuk minder flexibel dan een doorlopend krediet. De hoogte van de wordt bepaald door uw inkomen, andere inkomsten en leningen.

De hoogte van het te lenen bedrag hangt af van uw inkomen en het inkomen van uw partner. Daarnaast wordt gekeken naar het eigen huis of een eventueel tweede huis, maar ook naar het bezit van een auto en of hier al een auto lening voor staat. Het beste kunt u zelf eerst een inschatting maken van wat u per maand kunt missen. Bij het afsluiten van een persoonlijke lening voor veelal ook gekeken naar de levensduur van het te financieren object. Hierop kan de looptijd berekend worden. Daarna kunt u bijvoorbeeld d.m.v. advertenties een online berekening of een offerte laten opstellen voor het door u gewenste (maximaal) te lenen bedrag.

Zodra u bij een kredietinstelling een kredietaanvraag doet, wordt direct bij het BKR gecheckt of u betalingsachterstanden hebt en wat u in uw positie en met uw inkomen maximaal aankan. Dit gebeurt helemaal geautomatiseerd. U kunt een overzicht van uw eigen gegevens via uw bank opvragen. Inwonders van Nederland van 18 tot 72 jaar met een vast inkomen ( geen uitkering van de sociale dienst of de WW) kunnen in aanmerking komen voor het afsluiten van een persoonlijke lening.

Er bestaan ook geldschieters die leningen verstrekken zonder BKR Toetsing. Zij zijn niet aangesloten bij het BKR. Heeft u een negative BKR-registratie dan is geld lenen zonder BKR toetsing wellicht een optie voor u. Maar is dat wel betrouwbaar? Een lening zonder BKR registratie hoeft niet negatief te zijn voor beide, kredietnemen en verstrekker. Of het verstandig is is een ander verhaal. Het BKR is er niet alleen om 'wanbetalers' te registreren, maar ook om de kretiet nemer tegen zichzelf te beschermen zodat u niet meer leent dan u maandelijks kunt afbetalen.

Het BKR maakt de berekening over het te lenen bedrag zodat u maandelijks nog steeds goed rond kunt komen. Bij veel advertenties staan ook een aantal geldverstrekkers die zonder de BKR toetsing leningen verstrekken. Verstandig is om bij meerdere instanties een online berekening te maken of offerte aan te vragen.

De voordelen van een persoonlijke lening zijn:

  • U lost maandelijks af
  • Het maandelijks af te lossen bedrag staat vast
  • Over het algemeen een laag rentepercentage

De nadelen:

  • Het bedag staat vast. Indien u meer wilt lenen moet een extra lening afsluiten
  • Bij een krediet hoger dan 40.000 euro komen er kosten bij kijken wanneer u vervroegd wilt aflossen
  • Rentepercentage hoger dan bij en doorlopend krediet